راهنمای بیماران
Respiratory Syncytial Virus Cultur
نام کامل ازمایش Respiratory Syncytial Virus Culture & Serology
واحد تست  
نمونه سواب گلو يا نازوفارنژيال، شست و شوها و ترشحات نازوفارنژيال جهت کشت مورد نياز مي باشند جهت کشت، نمونه خلط مناسب نمي باشد جهت سرولوژي احتياج به سرم است
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري نمونه هاي کشت بايد در طي عفونت حاد گرفته شوند سرولوژي احتياج به نمونه هاي مرحله حاد و نقاهت دارد
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري RSV بسيار حساس بوده و در صورتيکه ۲۴ ساعت در دماي اتاق بماند احتمال مثبت شدن کشت سلولي تا ۹۰ درصد کاهش مي يابد نمونه را در C°۲۰- فريز نکنيد در اولين فرصت ممکن نمونه ها را به آزمايشگاه ارسال کنيد مي توان تا ۴۸ساعت درC°۴ نگهداري کرد در صورت ضرورت مي توان نمونه را سريعا” در C°۷۰- فريز کرد ولي اين امر موجب از دست رفتن آلايندگي ويروس     مي گردد
به اشتراک بگذارید