راهنمای بیماران
Parvovirus B19 Serology
نام کامل ازمایش Parvovirus B19
واحد تست
نمونه سرم، مايعات آمنيوتيک براي آنتي بادي IgM
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  آنتي باديهاي IgM اختصاصي B19 حدود ۱۰ تا ۱۴ روز پس از شروع بيماري ظاهر شده و فقط براي ۴ تا ۶ ماه باقي   مي مانند سرم هاي مرحله حاد و نقاهت را براي آنتي باديهاي IgG   نمونه گيري کنيد
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  سرم را جدا و فريز کنيد
به اشتراک بگذارید