راهنمای بیماران
Methemoglobin
نام کامل ازمایش Methemoglobin, Whole Blood
واحد تست g/dl

mmol/L

نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي اكثر موارد متهموگلوبينمي اكتسابي و ناشي از داروها و مواد شيميايي است به خصوص گروههاي نيترو و آمينو مثل آنيلين و مشتقات آن،نيتريتها،نيتروگليسرين،

نمكهاي نيترات،فلوتاميد،متوكلوپراميد،

فنازوپيريدين و……

طريقه نگهداري  لوله را روي يخ نگهداريد در اولين فرصت ممكن آزمايش بايد انجام شود چرا كه با گذشت زمان كاهش قابل توجهي روي مي دهد مطالعات نشان داده اند كه حتي با وجود نگهداري روي يخ تا ۱۰% افت در عرض ۴ساعت و ۱۶% افت در عرض ۸ساعت اتفاق مي افتد
به اشتراک بگذارید