راهنمای بیماران
Metanephrines
نام کامل ازمایش Metanephrines, Urine or Plasma
واحد تست mg/24h

nmol/L

نمونه ادرار ۲۴ساعت، پلاسما
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي كه ممكن است سطح كاتكول آمين هاي ادرار را بالا ببرند عبارتنداز الكل،آمينوفيلين،

كافئين،كلرال هيدرات،مصرف طولاني مدت كلونيدين،مواد حاجب راديوگرافي حاوي يد،دي سولفيرام،اپي نفرين،اريترومايسين،

انسولين،متيل دوپا،اسيد نيكوتينيك،

نيتروگليسرين،كينيدين،ريبوفلاوين،تتراسايكلين.

داروهايي كه ممكن است سطح كاتكول آمين ها را كاهش دهند گوانتيدين،رزرپين و ساليسيلات ها.

طريقه نگهداري  ادرار جمع آوري شده را درجاي سرد نگه داريد پلاسما را تا زمان انجام تست منجمد نگه داريد
به اشتراک بگذارید