راهنمای بیماران
Lead, Urine
نام کامل ازمایش Lead, Urine
واحد تست μg/24h

μmol/

da

نمونه ادرار ۲۴ساعت ارجح است در حالت اورژانس نمونه راندوم ممكن است قابل قبول باشد
آمادگي بيمار  به بيمار بايد آموزش داده شود تا از يك ظرف پلاستيكي تميز و خاص استفاده نمايد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  حجم كامل را يادداشت نماييد تا PH=2 با اسيد كلريدريك غليظ اسيدي شود يا ۲۰ سي سي اسيد كلريدريك ۶ نرمال به ادرار ۲۴ساعت اضافه نماييد براساس بعضي رفرانس ها احتياج به ماده نگهدارنده ندارد
به اشتراک بگذارید