راهنمای بیماران
Kidney Stone Analysis
نام کامل ازمایش Kidney Stone Analysis
واحد تست
نمونه سنگ كليه يا حالب
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري براي تميز كردن هيچگاه از پارچه يا دستمال استفاده نكنيد چرا كه الياف موجود در آنها در روش اسپكتروسكوپي مادون قرمز تداخل ايجاد مي كند
به اشتراک بگذارید