راهنمای بیماران
Fat, Urine
نام كامل آزمايش Fat, Urine
واحد تست  
نمونه ادرار راندوم
آمادگي بيمار از آلودگي نمونه با روغن ها و لوبيركانتها، صابونها و پودر دست كش اجتناب شود
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید