راهنمای بیماران
Estrio, Uncinjugated, Pregnancy
نام كامل آزمايش Estrio, Uncinjugated, Pregnancy,Serum, Plasma
واحد تست ادرار:

mg/24h

سرم:

ng/ml

نمونه سرم؛ پلاسما؛ ادرار ۲۴ ساعت
آمادگي بيمار مواجهه اخير با راديواكتيو ممكن است با كاوش RIA تداخل نشان دهد
زمان نمونه گيري غربالگري سرم مادر در ۳ماه دوم حاملگي براي سندرم ادوارد و سندرم داون شامل نمونه گيري در هفته هاي ۲۱-۱۵ حاملگي   مي شود كه البته بهترين زمان بين هفته هاي ۱۶ و ۱۸است
تداخل داروئي علل كاهش سطح استريول عبارتند از زندگي درارتفاعات بالا،پني سيلين،

كورتيكوستروئيدها،استروژنها،دگزامتازون،بتامتازون،ديورتيكها و …كم خوني و بيماري شديدكبد هم باعث كاهش استريول مي گردد.در حاملگي چندقلويي و مصرف اكسي توسين مقداراستريول افزايش  ميابد

طريقه نگهداري در دماي C°۴ به مدت ۲۴ ساعت و براي مدت

طولاني تر در دماي C°۲۰-

به اشتراک بگذارید