راهنمای بیماران
Choromosome Analysis, Blood
نام کامل ازمایش Choromosome Analysis, Blood
واحد تست
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري نمونه بايستي سريعاً به آزمايشگاه منتقل شود و فريز نگردد
به اشتراک بگذارید