راهنمای بیماران
Cerebrospinal Fluid Analysis
نام کامل ازمایش Cerebrospinal Fluid Analysis
واحد تست  mg /dl
نمونه مايع مغزي نخاعي(CSF) معمولاً ml3-1 گاهي نياز به پلاسماي همزمان وجود دارد(براي باند اوليگوكلونال و قند)
آمادگي بيمار بيمار بايد آگاه، بدون استرس و در وضعيت مناسب قرار گيرد عوامل آنتي سپتيك بايد به دقت و مناسب در محل نمونه گيري استفاده شوند معمولا” از بي حسي لوكال استفاده مي شود
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري لازم است نمونه ها هرچه سريعتر به آزمايشگاه رسيده و تحت آزمايش قرار گيرند تا انهدام سلولي كه با گذشت يك ساعت از جمع آوري آغاز مي شود به حداقل برسد به غير از نمونه هاي كشت، قرار دادن ساير نمونه ها در يخچال توصيه مي شود زيرا ارگانيزم هاي حساس مانند هموفيلوس آنفلوآنزا و نايسريا مننژيتيديس زنده نخواهند ماند
به اشتراک بگذارید