راهنمای بیماران
Brucellosis Culture and Serology
نام كامل آزمايش Brucellosis Culture and Serology
واحد تست  
نمونه خون،مغز استخوان،بافت هاي آلوده،طحال، بيوپسي كبد،CSF،

ادرار،مايعات پريتوئن و پلور براي بررسي بروسلا از نظر كشت ارسال    مي گردند.براي سرولوژي نياز به نمونه سرم است

آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري سرم مرحله حاد براي سرولوژي بايد در هنگام ظهور بيماري گرفته شود
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه ها بلافاصله بايد كشت داده شوند
به اشتراک بگذارید