راهنمای بیماران
Amino Acids, Plasma
نام كامل آزمايش Amino Acids, Plasma
واحد تست ng/ml
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار شيرخواران به مدت ۴ساعت و كودكان و بزرگسالان به مدت ۱۲ساعت بايد ناشتا باشند
زمان نمونه گيري به دليل اينكه ميزان اسيدهاي آمينه پس از يك وعده غذايي پرپروتئين بالا

مي رود نمونه هاي ناشتا ارجح

مي باشند.در مواقع غربالگري آمينواسيدمي، نمونه هايي كه بلافاصله پس از صرف غذا گرفته مي شوند ارجحيت دارند زيرا افزايش اسيدهاي آمينه در اين زمان در حد بالايي قراردارد

تداخل داروئي استروئيدها و بيسموت ممكن است موجب افزايش و در مقابل استروژن ها و OCP ممكن است موجب كاهش اسيدهاي آمينه خون شوند
طريقه نگهداري پس از سانتريفيوژ و انتقال پلاسما به ويال هاي پلاستيكي ظرف مدت ۱ساعت پس از جمع آوري نمونه آنها را فريز نماييد اين نمونه ها به مدت يك هفته در C°۲۰- و به مدت طولاني تر در C°۷۰- پايدار باقي   مي مانند.
به اشتراک بگذارید