راهنمای بیماران
استخدام در آزمایشگاه

استخدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضی گرامی، لطفاً مشخصات خود را با دقت و کامل در فرم زير وارد کنيد.

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

جنسیت : زنمرد

وضعیت تاهل : مجردمتاهل

وضعیت نظام وظیفه : پایان خدمتمعاف

آیا تابحال در آزمایشگاه کار کرده اید؟ : خیربلی

نام آزمایشگاه میزان فعالیت و سمت شغلی

در چه بخشهایی از آزمایشگاه کار کرده اید؟

با چه دستگاههایی کارکرده اید؟

متقاضی فعالیت در کدام بخش هستید

شیفت : صبحعصر

میزان آشنایی با زبان انگلیسی : کمخوبعالی

دوره های عمومی ، تخصصی و آموزشی گذرانده شده

پست الکترونیک

شهر محل سکونت

نشانی

تلفن همراه

تلفن تماس

آدرس محل کار فعلی با ذکر تلفن

تاریخ آماده به کار

میزان حقوق درخواستی

سابقه بیمه : بلهخیر

معرف ها

نام معرف تلفن

سایر توضیحات

به اشتراک بگذارید